دانشكده مهندسی هسته ای و علوم پایه

 

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه علوم پایه درتوسعه مرزهای دانش، دانشکده علوم پایه در سال 1390 در دانشگاه آزاد نجف آباد تاسیس گردید . این دانشکده بالغ برنه گروه تخصصی شامل: فیزیک هسته ای،فیزیک اتمی،مهندسی هسته ای، مهندسي ليزر واپتيك ،شیمی-فناوری اطلاعات،بیوشیمی سلولی-ملکولی،مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست،ارشد شیمی آلی،دکتری شیمی فیزیک،ارشد مهندسی پزشکی-بافت،هواشناسي وریاضی می باشدكه پذیرای بیش از 700 دانشجو در سال اول آغاز به کار خود بوده است. برخی از رشته های موجود در دانشکده نظیر شیمی-فناوری اطلاعات به عنوان اولین واحد دانشگاههای آزاد سراسر کشور راه اندازی شده است که باپیشرفت شگرف فناوری اطلاعات در دنیاي امروز، در زمره یکی از بین رشته ایهای مطرح وپرطرفدار در صنايع مرتبط با شيمي می باشد. همچنین در رشته کارشناسی مهندسی هسته ای دانشگاه واحد نجف آباد دومین دانشگاه آزادکشور می باشد که این رشته را با موافقت وزارت علوم-تحقیقات وفناوری دایر نموده است كه با توجه به وجود صنايع اتمي وهسته اي بومي موجود در استان اصفهان نظير سايت هسته اي نطنز ومركز تحقيقات سوخت هسته اي اصفهان اهميت وجود چنين رشته اي در واحد نجف آباد بيشتر آشكار مي گردد. دانشکده علوم پايه دارای یک استاد کامل،یک دانشیار، 17 استادیار و 7 مربی و8 بورسیه دکتری می باشد كه تا كنون بالغ بر 160 مقاله درژورنالهاي معتبر داخلي وخارجي و 400 مقاله در همايشهاي ملي وبين المللي ارائه نموده اند. همچنين بالغ بر دهها ثبت اختراع وتاليف كتاب به همت اساتيد دانشكده منتشر شده است

 

- معرفي گرايشهاي مختلف فيزيك

- معرفي فيزيك هسته اي

- معرفي فيزيك اتمی

- معرفي  كارشناسي زيست شناسي و زيست شناسي سلولي

- معرفي شیمی IT

- معرفی رشته محیط زیست

- معرفي گرايش شیمی آلی

- معرفي گرايش شیمی فيزيك

- معرفي گرايش ارشد مهندسی پزشکی - بافت

 

پنجره اصلی